Atatürk   E Devlet   E Okul   Döviz Kurları   Linkler   İletişim   Hava Durumu      
Anasayfa Paylaşım Alanı
Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş yada Kayıt.    Kayıp Parola?
Yazılı ve Resimli Tecvid dersleri
Alta gitSayfa: 1
BAŞLIK: Tecvid konuları
#19
Tecvid konuları 4 Yıl, 5 Ay önce Karma: 0
TECVİD
Tecvit:Kuran-ı Kerim’in güzel ve doğru okunmasını sağlayan ilimdir.
MED KURALLARI
Medlerle ilgili tecvit kuralları altı kısımdır.
1.MEDD-İ TABİİ:Med harfinden sonra med sebebi gelmezse medd-i tabii olur. Medd-i tabii bir elif miktarı uzatılır.( قَالَ يَقُولُونَ قِيلَ )
Hareke: Harflerin sesli okunmasını sağlayan işaretlerdir. Bu işaretler üç tanedir.
1.Üstün ( -َ ) ince harfleri ‘e’ kalın harfleri ‘a’ sesiyle okutur.
2.Esre ( -ِ ) ince harfleri ‘i’ kalın harfleri ‘i-ı’ arası bir sesle okutur.
3.Ötre ( -ُ ) ince harfleri ‘ü-u’ arası bir sesle kalın harfleri ‘u’ sesiyle okutur.
Med harfi: Uzatma harfidir. Kendinden önceki harfin bir elif miktarı uzatılarak okunmasını sağlar. Med harfleri üç tanedir:
1. VAV(و ) : Kendinden önceki ince harfi ‘u-ü’ arası bir sesle kalın harfi ‘u’ sesiyle uzatır.
2.YA (ي) : Kendinden önceki ince harfi ‘i’ sesiyle kalın harfi ‘ı-i’ arası bir sesle uzatır.
3.ELİF( ا ): Kendinden önceki ince harfi ‘e-a’ arası bir sesle kalın harfi ‘a’ sesiyle uzatır. Bu harflerin uzatabilmesi için:
a-)Kendileri sakin (harekesiz ) olmalıdır.
b-)’’vav’’ dan dan önceki harfin harekesi ötre, ‘’ye’’ den önceki harfin harekesi esre, ‘’elif’’ ten önceki harfin harekesi üstün olmalıdır.
Med sebebi: Bir elif miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan işaretleridir. Med sebebi ikidir: 1)Hemze أ أ ء2)Sükûn ـْـ
Elif miktarı: Hareke uzunluğunun iki katıdır. Bir parmak kaldırıncaya kadar geçen zamandır.
2.MEDD-İ MUTTASIL:
Medd harfinden sonra hemze gelir ve ikisi aynı kelimede bulunursa medd-i muttasıl olur. Bu durumda hemze genellikle kırık hemze ( ء ) şeklinde yazılır. Medd-i muttasıl dört elif miktarı uzatılır.( hızlı okuyuşlarda en az iki elif miktarı uzatmak gerekir.)( جِئَ سُوءَ جَاءَ )
Hemze: Harekeli eliftir. Kelime başında uzun hemze ( أ ) kelime ortası veya sonunda kısa (kırık) hemze (ء) şeklinde yazılır.
3.MEDD-İ MUNFASIL:
Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi ayrı kelimelerde olursa medd-i munfasıl olur. Bu durumda hemze genellikle uzun hemze ( أ) şeklinde yazılır. Medd-i munfasıl dört elif miktarı uzatılır. ( hızlı okuyuşlarda en az bir elif miktarı uzatmak gerekir.) ياَ أَيُّهَا - ،اِنِّى اَخَافُ , تُوبُوا اِلَى الَّلهِ
4.MEDD-İ ARIZ:
Med harfinden sonra arız-ı sükûn gelirse medd-i arız olur. Medd-i arız dört elif miktarı uzatılır.(hızlı okuyuşlarda en az bir elif miktarı uzatmak gerekir.) يَعْلَمُونَ ← يَعْلَمُونْ نَسْتَعِينُ ← نَسْتَعِينْ ,
Sükûn: Harekesizlik durumudur. Harekesiz harfe ‘sakin harf’ denir. Sükûn ikiye ayrılır:
1-)Arız-ı sükûn(Geçici sükûn): Durulduğunda ortaya çıkan
geçildiğinde ortaya çıkan sükûndur. اَلْعاَلَمِينَ > اَلْعَالَمِينْ
2-)Lazım-ı sükûn(Kalıcı sükûn): Hem durulduğunda hem de geçildiğinde okunan sükûndur. وَلاَالضْضَالْلِينَ > وَلاَالضَّالِّينَ
Cezimli ve şeddeli harflerdeki sükûn lazım-ı sükûndur.
5.MEDD-İ LAZIM: Med harfinden sonra lazım sükûn gelirse medd-i lazım olur.
Medd-i lazım dört elif miktarı uzatılır.(hızlı okuyuşlarda en az üç elif miktarı uzatmak gerekir.) وَلاَالضْضَالْلِينَ > وَلاَالضَّالِّينَ
Cezm ( ـْـ ):Harfleri harekesiz okuyan işarettir.
Şedde ( ــّـ ):Harfleri iki defa okutan işarettir. Üzerinde şedde olan harflerin birincisi sakin (cezimli) ikincisi ise harekelidir.
6.MEDD-İ LİN: Lin harfinden sonra sükûn gelirse medd-i lin olur. Medd-i lin 1- 4 elif miktarı uzatılır.
(hızlı okuyuşlarda en az iki-üç elif miktarı uzatmak gerekir.)
NOT: Medd-i linde uzatma hareke üzerinde (haaaavf şeklinde) değil lin harfi üzerinde خَوْفْ , صَيْفْ (havvvvf şekinde)yapılır.
Lin harfi: Kendisi cezimli kendisinden önceki harfin harekesi üstün olan vav ( و ) ve ya ( ي ) harfidir.
TENVİN VE SAKİN NUN İLE OLUŞAN TECVİTLER
*İDĞAM (katma): İki harfi birbirine katmaktır.
*Tenvin: Kelimenin sonuna nun sesi veren iki üstün ( ــً ) iki esre
( ــٍـ ) ve iki ötre ( ــٌـ ) dir.
*Sakin nun: Cezimli nun harfidir. ( نْ )
*Gunne: Genizden (burun boşluğundan) gelen sestir.
1-)İDĞAM MEAL GUNNE (GUNNELİ İDĞAM): Tenvin ve sakin nundan sonra (و , ي , م , ن ) harflerinden biri gelirse idğam meal gunne olur. Nun sesi bu harflere katılır ve 1 - 1,5 elif miktarı tutularak gunneli okunur. مِنْ مِثْلِهِ > مِنْ وَرَاءِ > مَنْ يَعْمَلُ <رِجَالاً نُوحِي > حِجَابًا مَسْتُورًا NOT: İdğam meal gunne olabilmesi için idğam harfleri (يمنو) ile sakin nunun farklı kelimelerde olması gerekir. Bu sebeple (دُ نْيَا صِنْوَانٌ قِوَانٌ ) kelimelerinde idğam yapılmaz.
2-)İDĞAM BİLA GUNNE (GUNNESİZ İDĞAM): Tenvin veya sakin nundan sonra ( ل ) ve ( ر ) harflerinden biri gelirse idğam bila gunne olur. Nun sesi bu harflere katılır fakat gunnesiz okunur.
غَفُورٌ رَحِيمٌ > مِنْ رَبٍّهٍمْ > مِدَا دًا لِكَلِمَاتِ > مِنْ لَدُ نْكَ
3-)İDĞAM MİSLEYN: Aynı harf birincisi cezimli ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse idğam misleyn olur. Harfler birbirine katılarak
şeddeli okunur. İki kısma ayrılır.
a)İdğam misleyn harfleri ( م ) veya ( ن ) olursa bu durumda idğam misleyn meal gunne olur ve 1-1,5 elif miktarı tutularak gunneli okunur. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ > عَلَيْهِمْ مُؤْ صَدَ ةٌ > مِنْ نَارٍ > وَمَنْ نُعَمِّرْهُ
Şeddeli nun ve şeddeli mim harfleri de bu gruba girer.ثُّم اِنَّا اِنَّ
b) İdğam misleyn harfleri ( م ) veya ( ن ) harflerinin dışında bir harf olursa bu durumda idğam misleyn bila gunne olur . فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

4-)İDĞAM MÜTECANİSEYN: Mahreçleri aynı sesleri farklı harflerin birbirine katılmasıdır. Sakin olan birinci harf harekeli olan ikinci harfe katılarak okunur. Bunlar 3 gruptur.
a)د ت ط قَدْ تَبَيَّنَ ← قَتَّبَيَّنَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ← وَقَالَطَّائِفَةٌ
b) ظ , ذ , ث : يَلْهَثْ ذَلِكَ ← يَلْهَذَّلِكَ c) ب , م يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا← يَابُنَيَّ ارْكَمَّعَنَا
5-)İDĞAM MUTEKARİBEYN: Mahreçleri yakın olan harflerin birbirine katılmasıdır. Bunlar 2 gruptur.
a)ل ر قُلْ رَبِّ ← قُرَّبِّ , بَلْ رَفَعَهُ الَّلهُ ← بَرَّفَعَهُ الَّلهُ
اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ ق كb)
6.İKLAB: Tenvin veya nun sakin ن (nun) dan sonra ب (ba) harfi geldiğinde ن (nun) sesinin م sesine çevrilerek ğunneli okunmasıdır.
مِنْ بَعْدِهِ > سَمِيعٌ بَصِيرٌ
7.İZHAR: Tenvin veya nun sakinden sonra izhar harflerinden biri geldiğinde ن sesinin açık ve net bir şekilde okunmasıdır. İzhar harfleri şunlardır: ه ع غ ح خ ا عَذَابٌ عَظِيمٌ > مِنْ خَوْفٍ > عَلِيمٌ حَكِيمٌ
4.İHFA: Tenvin veya sakin (nun)’dan sonra ihfa harflerinden biri geldiğinde ihfa olur.Ses genizden getirilerek, 1-1,5 elif miktarı tutulur.
İhfa harfleri şu 15 harftir; ت ,ث ,ج, د, ذ, ز, س, ش, س, ض, ط, ظ, ف, ق, ك
مِنْ شَرِّ > مِنْ قَبْلُ > اَنْزَلْنَا > يُنْفِقُونَ > اَنْتُمْ > فَتْحٌ قَرِيبٌ > غَنِيٌّ كَرِ يمٌ

SAKİN MİM’LE İLGİLİ TECVİD KURALLARI
Sakin mimle ilgili 3 durum vardır: Sakin mim: Cezimli mim harfidir.
1.Sakin mim’den sonra harekeli bir م (mim) harfi bulunursa idğam maal ğunne olur. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
2.Sakin mim’den sonra ب (ba) harfi gelirse dudak ihfası olur ve gunneli okunur. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ > رَبُّهُمْ بِهِمْ > ذَلِكُمْ بَلاَءٌ > جُلُودُهُمْ بِمَا
3.Sakin mim’den sonra م (mim) ve ب (ba) dışında bir harf gelirse sakin mimin izharı olur. Bu durumda ‘ م ‘açık olarak okunur.
KALKALE: ( ق , ط , ب , ج , د ) bu harflere kalkale harfleri denir.
Bu harflerden biri ortada veya sonda cezimli olarak geldiğinde kalkale olur. Harf vurgulu olarak okunur. لَمْ يَلِدْ , يَدْخُلُونَ , اَبْتَرْ , تَجْرِي , رَزَقْنَ
RA HARFİ İLE İLGİLİ TECVİD KURALLARI (HÜKMÜRRA)
1. (ra) harfinin harekesi üstün veya ötre ise kalın esre ise ince okunur.
2.(ra) harfi sakin olursa ve kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise ‘ ر ‘(ra) kalın esre ise ince okunur.
3.Hem ‘ ر ‘ (ra) harfi hem de kendinden önceki harf sakin olursa daha önceki harfin harekesine bakılır. Daha önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise ر kalın esre ise ince okunur.
NOT 1: ‘ر ‘ sakin kendinden önceki harf esreli olur kendinden sonrada istila harfleri (خ،ص،ض،غ،ط،ق،ظ) nden biri gelirse ‘ر ‘ kalın okunur. قِرْطَاسٍ
2. ‘ ر ‘(ra) harfi sakin kendinden önceki harf de lin harflerinden ‘ ي ‘ (ye) olursa ‘ر ‘ ince okunur. خَيْرْ
3.’ ر ‘(ra) harfi sakin olur kendinden önce de esreli vasıl hemzesi gelirse ‘ر ‘kalın okunur.
4.( فِرْقٍ )kelimesindeki ‘ ر ‘ hem ince hem kalın okunabilir.
LAFZATULLAH: Allah lafzındaki ‘ ‘harfi bu lafızdan önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın esre ise ince okunur. نَصْرُ الَّلهِ للَّهِ
ZAMİR: Zamir kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak اِنَّهُ , بِهِ cezimli veya harekesiz ise uzatılmadan okunur اِلَيْهِ , فِيهِ
SEKTE: Nefes almaksızın sesi bir müddet kesmektir. Kur’an okurken nefes almaksızın bir müddet durup aynı nefesle devam etmek suretiyle yapılır. Kur’an-ı kerim’de dört yerde sekte yapılır.
1.Yasin suresi 52.ayette مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا
2.Mutaffifin suresi 14.ayette كَلَّا بَلْ رَانَ
3.Kıyame suresi 27.ayette وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ
4.Kehf suresi 1 ve 2.ayette وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا
VAKIF VE VAKIF İŞARETLERİ
Vakıf: Kur’an-ı kerim okurken herhangi bir kelime sonunda durup nefes almak sonra okumaya devam etmektir.
Vakıf işaretleri: Ayetlerin sonunda veya ortasındaki kelimeler üzerine konulan durak işaretleridir. Bu işaretlerin her birinin ifade ettiği bir anlam vardır. Vakıf işaretine ‘secavend’ de denilir. Şimdi kısaca bu işaretleri ve ne anlama geldiklerini açıklayalım:
Mim ( م ) lazım vakf: Durmak gerekir. Durulmadığında anlam bozulabilir.
Tı ( ط ) mutlak vakf: Durmak için şartlar uygundur. Mana yönünden birbirinden bağımsız olan yerlerde bulunur.
Cim ( ج ) caiz vakf: Durulabilir veya geçilebilir. Durulması daha uygundur.
Ze (ز ) mücevvez vakf: Durulabilir veya geçilebilir. Geçilmesi daha uygundur.
Sad ( ص ) murahhas vakf: Nefes yetmezse durulabilir. Normalde geçmek daha uygundur.
La ( لا ) la vakfı: Mana yönünden birbirine bağlı olan yerlerde bulunur. Durmak uygun değildir. Durulduğunda geriden alınarak devam edilir. Ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur.
Gıf ( قف ): Ayetin anlamının açık olmasına katkı sağlayacağı için durmak daha uygundur.
Gaf ( ق ): Durulabilir veya geçilebilir. Geçmek daha uygundur.
Ayın (ع ): Ayetlerin sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğini ve diğerinin başladığını ifade eder. Namazda okurken ayın işaretinin olduğu yerde rükûa gitmek daha uygundur.
Kef ( ك): Kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü taşır.
Muaneka vakfı ( ): Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibarettir. Birincisinde durulursa ikincisinde durulmaz. İkincisinde durulursa birincisinde durulmaz. Bu iki işaret farklı ayetlerde olursa hüküm düşer.
kskarakose
Fresh Boarder
Gönderiler: 3
graphgraph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Son Düzenleme: 11/11/2009 02:47 Düzenleyen kskarakose.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
#47
Cvp:Tecvid konuları 3 Yıl, 6 Ay önce Karma: 0
Tecvid ile ilgili yazılan konular,Kur'an okuyucuları için yapılmış güzel bir hizmettir,hazırlayandan ve bu zemini hazırlayanlardan Allah razı olsun.Tenkit için değil,yapıcı olmak için şöyle bir inceledim ve bazı husuların düzeltilmesi için ve sırf Allah rızası için ve kardeşce bir düşünceyle aşağıya çıkardığım konuların düzeltilmesi için bu yazıyı yazmayı uygun buldum.
Aşağıdaki yanlışların düzeltilmesi gerekir:
1.Sakin mim’den sonra harekeli bir م (mim) harfi bulunursa idğam maal ğunne olur,deniliyor.Yanlış..Doğrusu;İdgam-ı misleyn maalgunne olur.
2-Medd-i lazımın 4 elif miktarı uzatılması vaciptir,3 elif miktarı uzatılır diye ayrı bir durum ve esneklik yoktur.
3-Medd-i lin 1-4 elif miktarı arası değil,1-3 elif miktarı arası uzatılır.
4-İdgam-ı maal gunne de 'YEMNU' harfleri değil,'YE' ve 'VAV' harfleri sakin nun harfinden sonra gelir ve aynı kelime içinde olursa idgam yapılmaz,nun harfinde ızhar yapılır ve buna idgam-ı maalgunne ızharı adı da verilir.
5-İdgam-ı misleyn maalgunnenin med süresi 1 elif miktarıdır ve de vaciptir.
6-İhfa ve iklabın med süresi 1,5(birbuçuk) elif miktarıdır.
7-Vakf işareti olan 'MİM' harfinde durulmazsa anlam bozulabilir diye bir esneklik yoktur,eğer durulmazsa kesinlikle anlam bozulur.
Allah hayırlı çalışmalarınızı ve gayretinizi artırsın.Allah'a emanet olunuz.
Arslan Ali KELEŞ e-mail:aak5425072@yahoo.com
CELIKA
Fresh Boarder
Gönderiler: 1
graphgraph
Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
 
Üste gitSayfa: 1